Deklinationer
Konjugationer
Gloser
Analyse
Prologos 5
Prologos 6
Prologos 7
Prologos 8
Prologos 9
OIKIA 1
OIKIA 2
OIKIA 3
OIKIA 4
OIKIA 5
OIKIA 6
OIKIA 7
OIKIA 8
Xenophon: Symposion
Xen. Hellenika 2.2
Prologos 3
Danske sætninger
Pronominer
Alfabetet
Oikia 7.06
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
δὲ τὰ ἱερά καὶ τὸ θέατρον καὶ τὸ στάδιον καὶ τὰ ἀγάλματα αἰνέσας τὸν μῦθον ἔλεγε·
Ledsætning/infinit konstruktion 1