Deklinationer
Konjugationer
Gloser
Analyse
Prologos 5
Prologos 6
Prologos 7
Prologos 8
Prologos 9
OIKIA 1
OIKIA 2
OIKIA 3
OIKIA 4
OIKIA 5
OIKIA 6
OIKIA 7
OIKIA 8
Xenophon: Symposion
Xen. Hellenika 2.2
Prologos 3
Danske sætninger
Pronominer
Alfabetet
Xen. Symp 8.32.1
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
τί δέ, τὰ νῦν καλὰ ἔργα οὐ πάντ' ἂν εὕροι τις ἕνεκα ἐπαίνου ὑπὸ τῶν καὶ πονεῖν καὶ κινδυνεύειν ἐθελόντων πραττόμενα μᾶλλον ὑπὸ τῶν ἐθιζομένων ἡδονὴν ἀντ εὐκλείας αἱρεῖσθαι;
Ledsætning/infinit konstruktion 1