Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker (tid/aspekt)
Stammer (1.-4.-konj.)
Aktiv/passiv
Gloser
In Angulo CL
Somnium Scipionis
Cambridge LC
Petronius
præsens.indikativ.aktiv: 3.konjugation - scribo
1.pers.sing.
2.pers.sing.
3.pers.sing.
1.pers.pl.
2.pers.pl.
3.pers.pl.