Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
εἰμι - imperf.præt.ind.akt
1.per.sing.
2.per.sing.
3.per.sing.
1.per.plur.
2.per.plur.
3.per.plur.