Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
aorist.præteritum.indikativ.medium
1.per.sing. ἐλυσ
2.per.sing. ἐλύσ
3.per.sing. ἐλύσ
1.per.plur. ἐλυσ
2.per.plur. ἐλυσ
3.per.plur. ἐλύσ