Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
aorist.præteritum.indikativ.passiv
1.per.sing. ἐλύ
2.per.sing. ἐλύ
3.per.sing. ἐλύ
1.per.plur ἐλύ
2.per.plur. ἐλύ
3.per.plur. ἐλύ