Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
perfektiv.præsens.indikativ.aktiv
1.per.sing. λέλυκ
2.per.sing. λέλυκ
3.per.sing. λέλυκ
1.per.plur. λελύκ
2.per.plur. λελύκ
3.per.plur. λελύκ