Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
perfektiv.præsens.indikativ.medium
1.per.sing. λέλυ
2.per.sing. λέλυ
3.per.sing. λέλυ
1.per.plur. λελύ
2.per.plur. λέλυ
3.per.plur. λέλυ