Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
perfektiv.præteritum.indikativ.medium
1.per.sing. ἐλελύ
2.per.sing. ἐλέλυ
3.per.sing. ἐλέλυ
1.per.plur. ἐλελύ
2.per.plur. ἐλέλυ
3.per.plur. ἐλέλυ