Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
imperfektiv.optativ.medium
1.per.sing. λυ
2.per.sing. λύ
3.per.sing. λύ
1.per.plur. λυ
2.per.plur. λύ
3.per.plur. λύ