Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
aorist.aktiv maskulinum
nom.sing. λύ
akk.sing. λύ
gen.sing. λύ
dat.sing. λύ
nom.plur. λύ
akk.plur. λύ
gen.plur. λυ
dat.plur. λύ