Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker (tid/aspekt)
Stammer (1.-4.-konj.)
Aktiv/passiv
Gloser
In Angulo CL
Somnium Scipionis
Cambridge LC
Petronius
Mærker: modus/tempus 1.-4. bøjning
præsens konjunktiv
perfektum konjuntiv
præteritum konjunktiv
præteritum perfektum konjunktiv
futurum
futurum perfektum
præteritum indidkativ
præteritum perfektum indikativ