Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
aorist.optativ.aktiv.2
1.per.sing. λύσ
2.per.sing. λύσ
3.per.sing. λύσ
1.per.plur. λύσ
2.per.plur. λύσ
3.per.plur. λύσ