Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C
Substantiver 2
Klik på de ord der er intetkøn.
morgenen, håbet, lysskær, mors, hår, tungen, sukkeret, havregrød, hænder, avisen, beretninger, syge, Versaillestraktaten, far, arbejde, bror, skole, mor, ro, hjerte, formiddagen, Istedgade, koner