Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C
Pronominer 1
Klik på de ord der er pronominer.
Nu var jeg fem år, og det eneste jeg kunne huske fra turen var, at Smukke-Lili engang havde sat mig ud af vognen og ned det varme sand i noget, jeg troede var en ørken. kørte den grønne vogn fra mig og blev mindre og mindre og inde i den sad min bror, og jeg skulle aldrig se hverken ham eller min mor mere. Når børnene kom hjem igen, havde de allesammen fnat. Det var derfor, han hed Fnat-Hans. Men Smukke-Lili var ikke smuk. Det var min mor disse sælsomme og lykkelige morgener, hvor jeg skulle lade hende være fuldkommen i fred. Smuk, urørlig, ensom og fuld af hemmelige tanker, jeg aldrig skulle lære at kende.