Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C
Pronominer 2
Klik på de ord der er pronominer.
Der var engang en mand, som var frygtelig slem til at gøre nar ad fremmede, der kom til gården. Aldrig vidste man hvad han mente, når han sagde noget. For han gav tingene underlige navne. Manden havde en datter, som han meget gerne ville have giftet væk, og for resten var hun køn, sagde han altid. Der var da også mange friere til hende. Ganske vist var der aldrig nogen, som havde set datteren; for knap var frierne kommet indenfor gården, før de skyndte sig bort igen. forvirrede blev de af mandens snak.