Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektsprædikat
Direkte objekt
Objektsprædikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C
Indirekte objekt 1
Klik på de ord der er indirekte objekt i sætningerne.
Hun fortalte dem hele historien. Det gav dem noget at tænke på, også selvom de havde hørt det meste allerede. Sandheden forekom dem skræmmende.