Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektsprædikat
Direkte objekt
Objektsprædikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C
Adverbialled 1
Kli på de ord derer advebialled i sætningerne.
Jeg er blevet flyttet over Statens Kornkontor den anden side af gaden, og her kan jeg meget bedre lide at være. Vi er kun to damer kontoret. Jeg passer omstillingsbordet, og jeg skriver breve for kontorchef Hjelm. Det er en høj, mager mand med et langt, bistert ansigt, som aldrig fomildes af noget.