Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker (tid/aspekt)
Stammer (1.-4.-konj.)
Aktiv/passiv
Gloser
In Angulo CL
Somnium Scipionis
Cambridge LC
Petronius
Mærker : indikativ aktiv (inkl. bindevokal)
præt. ind.
fut.perf.
præt.perf.