Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C

Interjektioner (udråbsord)


Interjektioner er ord (ofte opfattet blot som lyde) der udtrykker forbavselse, glæde, ærgrelse osv., f.eks.

  • hov, jah, øv, av, bravo