Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
Uregelmæssige verber
εἰμι - imperf.konjunktiv.akt.
εἰμι - imperf.optativ.akt.
εἰμι - imperf.præs.ind.akt.
εἰμι - imperf.præt.ind.akt