Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C
 • Substantiver
  • ord der betegner levende væsener, ting og begreber
   f.eks. menneske, hund, skovl, følelse, udvikling
 • Verber
  • ord der udtrykker en handling, en tilstand eller en forandring,
   f.eks. løber, føler, bliver
 • Pronominer
  • ord, der står i stedet for ting, person(er) eller en sætning,
   f.eks. Hvem har set min bog? Jeg kan ikke finde den
 • Adjektiver 
  • ord der beskriver eller karakteriserer substantiver eller tilsvarende udtryk,
   f.eks.
   høj, lav, grøn, sød, hurtig, økonomisk, abstrakt
 • Adverbier
  • ord der beskriver verber, adjektiver, andre adverbier eller hele sætninger.
   De betegner sted, tid, måde eller grad
 • Præpositioner
  • ord der placerer handlingen i tid og rum, ud fra noget givet, som altid står efter præpositionen,
   f.eks.
   jorden, under uret, i tiden, gennem det
 • Konjunktioner
  • ord der forbinder to (eller flere) ord, led eller sætninger,
   f.eks.
   og, men, eller, da, når, hvis
 • Numeralier
  • ord der angiver antal eller nummer i rækken,
   f.eks. syv, femten, første, tyvende

 • Interjektioner
  • ord (ofte opfattet blot som lyde) der udtrykker fobavselse, glæde, ærgrelse osv.
   f.eks. hov, jah, øv