Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger
  • Helsætning og ledsætning
    • En helsætning er en hel sætning "fra punktum (el. semikolon, komma) til punktum (el. semikolon, komma)".
    • En ledsætning er en sætning (med subjekt og verballed) der udgør et led (direkte objekt, adverbialled osv.) eller en del af et led i en helsætning.
  • Typer af ledsætninger
    • Substantiviske, adjektiviske og adverbielle ledsætninger.