Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C

Substantiver (navneord)

Substantiver er ord der betegner levende væsener, ting og begreber, f.eks.

 • menneske, hund, skovl, følelse, udvikling
 • Tommelfingerregel: Man kan finde substantiver ved at sætte en eller et foran eller bagpå ordet.

  Til substantiverne regner man også egennavne, f.eks.

 • Hansen, Søren, Fyn, Danmark, Undervisningsministeriet
 • altså de ord der altid skrives med stort.

  Substantiver (dog ikke alle egennavne) findes på dansk i to køn:

  fælleskøn (alle ord med der tager de ubestemte/bestemte artikler en, -en), f.eks.

  • (en) hest, (en) forestilling

  intetkøn (neutrum) (alle ord med der tager de ubestemte/bestemte artikler et, -et), f.eks.

  • (et) hus, (et) samfund

  •  

  Øvelse: Find substantiver  1 (klik her; instruktion følger)
   

  Mere om substantiver

  Bøjning af substantiver:

  Tal

  De fleste substantiver kan bøjes i singularis (ental) og pluralis (flertal), f.eks.
 • hest - heste
 • hus - huse
 • Bestemthed

  Substantiver (dog ikke alle egennavne) kan forekomme i ubestemt form, f.eks. hest, heste, hus, huse og i bestemt form, f.eks. hesten, hestene, huset, husene. -(e)ne er den bestemte artikel i pluralis.

  Note: Hvis der foran substantivet står et adjektiv (tillægsord), udtrykkes bestemtheden med foranstillet bestemt artikel, f.eks. den gamle hest, det nye hus, de nye huse.

  Kasus

  Substantiver kan på dansk bøjes i to kasus, nemlig (grundledsformen) og genitiv (ejefald). Grundledsformen har ingen modsvarende latinsk betegnelse, da den modsvarer flere kasus på latin. Genitiv indikerer tilhørs- eller ejendomsforhold og markeres ved at tilføje -s til grundledsformen, f.eks.
 • manden - mandens
 • tankerne - tankernes
 • Søren - Sørens

 •  

  Øvelse: Substantiver 2

  Øvelse: Substantiver 3

  Øvelse: Substantiver 4

  Øvelse: Substantiver 5