Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C

Pronominer (stedord)


Et pronomen er et ord, der står i stedet for ting, person(er) eller en sætning, f.eks.

 • Hvem har set min bog? Jeg kan ikke finde den.

 •  

  Pronominer kan være
  personlige f.eks.

 • jeg, du, hende, os, de, De

 • possessive (ejestedord) f.eks.
 • min, dit, hendes, sin, deres

 • interrogative (spørgende) f.eks.
 • hvem, hvad, hvis

 • demonstrative (påpegende) f.eks.
 • den, dette, de, disse

 • indefinitte (ubestemte) f.eks.
 • man, nogen, noget

 • relative (henførende) f.eks.
 • som, der, hvis

 •  

  Øvelse: Pronominer

  Øvelse: Find flere pronominer


  Mere om pronominer

  Personlig pronominer

  De personlige pronominer bøjes på dansk i 4 kasus: nominativ (grundledsfald), akkusativ (genstandsfald), genitiv (ejefald) og dativ (hensynsfald). Dog skal genitiv-formen (angivet parentes) snarere opfattes som et possesivt pronomen.
   
   

   

  Singularis

  1. person
  2. person 
  3. person
   nominativ
  jeg
   du
   han/hun/den/det
   akkusativ
   mig
   dig
   ham/hende/den/det
   genitiv
   -
   -
   (hans, hendes, dens, dets)
   dativ
   mig
   dig
   han/hende/den/det

  Pluralis

   1. person
   2. person 
  3. person
   nominativ
   vi
   I
   de
   akkusativ
   os
   jer
   dem
   genitiv
   -
   -
   (deres)
   dativ
   os
   jer
   dem
         

  Den høflige tiltaleform De (2. pers. sing. og pl.) bøjes: De, Dem, -, Dem.

  Formerne er, som det fremgår af skemaet ovenfor, sammenfaldende i akkusativ og dativ. At der alligevel er tale om to forskellige kasus fremgår af en sætning som:

  Hun gav ham den.

  I denne sætning er den akkusativ (genstanden for handlingen), mens ham er dativ (den for hvem handlingen udføres). Se mere om dette i  lektion B om ledfunktioner.