Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C

Adverbier

 

Adverbier er ord der beskriver verber, adjektiver, andre adverbier eller hele sætninger. De betegner sted, tid, måde eller grad, f.eks.

  • han sidder der
  • han kommer snart
  • hun går forsigtigt
  • de er temmelig syge

 


Ægte adverbier er småord, f.eks.

  • aldrig, allerede, altid, altså, dog, ganske, gerne, hen, ikke, ind, inde, nu, næsten, snart, straks, således, temmelig.
    De gradbøjes normalt ikke.

Afledte adverbier er dannet af adjektiver, oftest ved at der tilføjes -t til adjektivet, f.eks.

  • eleverne lyttede tålmodigt
  • hun smilede sjældent

 

Disse adverbier kan gradbøjes.

NB: Afledte adverbier kan let forveksles med adjektiver i neutrum (intetkøn), der også har endelsen -t,
f.eks. han sprang højt (adverbium), springet var højt (adjektiv)!

 

Øvelse: Adverbier