Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C

Præpositioner (forholdsord)


Præpositioner er ord der placerer handlingen i tid og rum, ud fra noget givet. Dette givne (et substantiv eller et pronomen) står altid efter præpositionen, f.eks.

 • jorden, under uret, i den periode, gennem det  
   

   

  På mange sprog styrer præpositioner forskellige kasus. På dansk findes nogle stivnede eksempler på præpositioner efterfulgt af genitiv, f.eks.

 • til s, til lands og til vands.

 •  
   

  Øvelse: Find præpositioner.