Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C

Konjunktioner (bindeord)


Konjunktioner er ord der forbinder to (eller flere) ord, led eller sætninger, f.eks.

 • og, men, eller, da, når, hvis

 •  

  Konjunktioner er enten parataktiske (sideordnende) eller hypotaktiske (underordnende), f.eks. er

 • og, men, eller parataktiske
 • da, når, hvis hypotaktiske, fordi de indleder en ledsætning (se lektion C).

 •    
   

  Øvelse: Find konjunktioner