Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektsprædikat
Direkte objekt
Objektsprædikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C

Subjektsprædikat (omsagnsled til grundled)


Subjektsprædikatet betegner ord, der siger noget om subjektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum. Subjektsprædikatet er som regel et adjektiv eller et substantiv.

     Pigen er rødhåret.
     Drengen hedder Mads.

Som man ser, betegner subjektsprædikatet en egenskab ved subjektet; det siger noget om subjektet. Subjekt og subjektsprædikat er forbundet ved et verballed, som regel en form af verber som: være, blive, hedde, kaldes, forekomme, anses for (m.fl.).

Øvelse: Find subjektsprædikat