Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektspr├Ždikat
Direkte objekt
Objektspr├Ždikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C

Direkte objekt (genstandsled)


Det direkte objekt betegner hvem eller hvad subjektet gør noget ved. Eller sagt på en anden måde, det direkte objekt er genstanden for den handling der udtrykkes i verballedet.

  • Han rakte trøjen.

I denne sætning er trøjen direkte objekt, for det er den der gøres noget ved; det er den der rækkes, det er den der er genstand for handlingen der ligger i verballedet rakte. Det direkte objekt kaldes undertiden også akkusativobjekt eller bare objekt.
 

Øvelse: Find direkte objekt
 
 

Der sker ofte en forveksling af subjektsprædikat og direkte objekt, selvom deres definition, som det fremgår, er meget forskellig. Det er meget vigtigt at kunne skelne de to fra hinanden. Gå ikke videre før du har sikret dig at du kan skelne imellem dem!