Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektspr├Ždikat
Direkte objekt
Objektspr├Ždikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C

Indirekte objekt (hensynsled)


Det indirekte objekt angiver hvem sætningens handling sker for; hvem den er til glæde, til skade eller til ære for.

     Han rakte mig trøjen.

mig er indirekte objekt i sætningen; det angiver hvem handlingen sker (til glæde) for. Som man ser, indeholder sætningen også et objekt trøjen. Indirekte objekt kaldes undertiden også dativobjekt.
 

Øvelse: Indirekte objekt