Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektspr├Ždikat
Direkte objekt
Objektspr├Ždikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C

Adverbialled (biled)


Adverbielle led er ord (eller sætninger) der fortæller noget om tid, sted, måde, grad, årsag m.m. Adverbielle led består oftest af adverbier eller præpositionsforbindelser (se lektion A), f.eks.

     Han rakte mig trøjen igår

     Han rakte mig trøjen over bordet
 

Øvelse: Find adverbialled