Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger

Typer af ledsætninger


For at få overblik over de forskellige slags ledsætninger inddeler man dem i tre hovedgrupper: substantiviske, adjektiviske og adverbielle ledsætninger:
 
 

a. Substantiviske ledsætninger

Substantiviske ledsætninger erstatter som led i sætningen et substantiv. Disse ledsætninger kommer hovedsagelig til at fungere som enten subjekt eller direkte objekt i den helsætningen:

Subjektssætninger: At hun sagde ja, var et mirakel.
Objektssætninger:  Han håbede, at hun sagde ja.

I den første helsætning er ledsætningen At hun sagde ja subjekt for veballeddet i helsætningen. Det er hele det forhold at hun sagde ja, der var et mirakel. I den anden helsætning er ledsætningen at hun sagde ja direkte objekt for Han håbede. Det er hele ledsætningen der udtrykker hans håb.

Substantiviske ledsætninger er altså altid enten subjekt eller direkte objekt i sætningen.
 
 

b. Adjektiviske ledsætninger

Adjektiviske ledsætninger giver yderligere oplysninger om et af leddene i helsætningen. Adjektiviske ledsætninger udgør altså ikke et helt led i sig selv:

Relativsætninger: Huset, der var gult, strålede i solen

der var gult er en (adjektivisk) relativsætning, som sammen med Huset udgør subjektet i helsætningen. Relativsætninger er den eneste slags adjektiviske ledsætninger der findes.

Adjektiviske sætninger (relativsætninger) opfører sig ligesom adjektiver der er knyttet til et substantiv eller pronomen; de udgør sammen med dette substantiv et led i helsætningen. En adjektivisk ledsætning  kan derfor ikke i sig selv udgøre et led.
 
 

c. Adverbielle ledsætninger

Adverbielle ledsætninger er sætninger, hvor ledsætningen indgår som et adverbialled i helsætningen. Til denne kategori hører en række forskellige ledsætninger:

Hensigtssætninger: Hun gik tidligt, for at hun kunne nå at købe ind.

Følgesætninger: Hun gik tidligt, så hun nåede ikke at få sin post.

Årsagssætninger: Hun gik tidligt, fordi hun skulle nå toget.

Betingelsessætninger: Hun ville gå tidligt hjem, hvis hun kunne få lov.

Indrømmende sætninger: Hun gik tidligt, selv om hun havde meget arbejde.

Sammenlignende sætninger: Hun gik tidligt, ligesom hun plejede.

Tidssætninger: Hun gik, da hun var færdig.
 

Adverbielle ledsætninger udgør altid et adverbielt led i helsætningen.
 
 
 

Generelt om ledsætninger


Når man skal analysere ledsætninger, er det vigtigt at afgøre om der er tale om substantiviske, adjektiviske eller adverbielle ledsætninger. For hver af disse gælder følgende:
 

  • substantiviske ledsætninger er enten subjekt eller direkte objekt i helsætningen
  • adjektiviske ledsætninger udgør sammen med et substantiv et del i helsætningen
  • adverbielle ledsætninger udgør et adverbielt led i helsætningen


Når man skal analysere ledsætninger på helsætningsniveau, udgør disse et led i helsætningen. Men ledsætningerne kan også analyseres selvstændigt med deres egne led (subjekt, verballed osv.). Vi havde før sætningen:

At hun sagde ja, var et mirakel.

Vi afgjorde tidligere at sætningen At hun sagde ja var en substantivisk ledsætning og fungerer her som subjekt i helsætningen. Men man kan også analysere ledsætningen for sig: verballedet er sagde, hun er subjekt, ja er direkte objekt og at er en konjunktion. Alt dette kommer dog ikke frem i analysen på helsætningsniveau.
 
 
 

Afsluttende øvelser


I de følgende øvelser skal hele tekster analyseres på helsætningsniveau, dvs. alt skal markeres. Bemærk

  • at ledsætninger kun skal analyseres på helsætningsniveau; du skal altså ikke markere de led som ledsætningen er opbygget af
  • at sammensætninger af f.eks. substantiver, adjektiver og konjunktioner (=syntagmer) ofte tilsammen udgør et enkelt led, f.eks. en god og venlig person
  • at kun de konjunktioner der binder helsætninger sammen skal markeres som konjunktioner
  • valgmuligheden "tiltale" gælder f.eks. navne i direkte tale: "Peter, gider du åbne vinduet"

Sætning 1

Sætning 2

Sætning 3

Sætning 4

Sætning 5

Tekst 1

Tekst 2

Tekst 3

Tekst 4

Tekst 5

Tekst 6