Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C

Numeralier (talord)


Numeralier er ord der angiver antal eller nummer i en rækkefølge, f.eks.

  • syv, fem, første, tyvende

  • Talord inddeles i mængdetal og ordenstal , f.eks. er

  • syv, fem, fjorten mængdetal
  • første, tyvende ordenstal (angiver nummer i en række) (se lektion C).


  • Øvelse: Find numeralier