Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C
Find numeralier
Klik på de ord der er numeralier:
Én lille brav cyklist, borte tog de ti
han kørte uden fejl, ham ka' vi li'

Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem cykletur,
der var seks, der var syv, der var otte, der var ni, men den tiende var fin.