Deklinationer
Konjugationer
Gloser
Analyse
Prologos 5
Prologos 6
Prologos 7
Prologos 8
Prologos 9
OIKIA 1
OIKIA 2
OIKIA 3
OIKIA 4
OIKIA 5
OIKIA 6
OIKIA 7
OIKIA 8
Xenophon: Symposion
Xen. Hellenika 2.2
Prologos 3
Danske sætninger
Pronominer
Alfabetet
Oikia 5.05
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
δὲ πρὸς τὴν Ἀκρόπολιν ἀνερχόμενος βλέπει τὰ Προπύλαια, εἴσοδος τῆς Ἀκροπόλεώς ἐστιν.
Ledsætning/infinit konstruktion 1
Ledsætning/infinit konstruktion 2