Deklinationer
Konjugationer
Gloser
Analyse
Prologos 5
Prologos 6
Prologos 7
Prologos 8
Prologos 9
OIKIA 1
OIKIA 2
OIKIA 3
OIKIA 4
OIKIA 5
OIKIA 6
OIKIA 7
OIKIA 8
Xenophon: Symposion
Xen. Hellenika 2.2
Prologos 3
Danske sætninger
Pronominer
Alfabetet
Oikia 5.12
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
τήμερον δὲ Νικήρατος πρὸς τὴν Ἀκρόπολιν ἀνέρχεται σὺν ξένῳ Ἀνακρέοντι, τῷ Ῥοδίῳ, ὃς ἐν Ἀθήναις διὰ τὰ Διονύσιά ἐστιν.
Ledsætning/infinit konstruktion 1