Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger
Sætning 1
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
Manden spiser en umoden banan, mens han ser ud af vinduet.