Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger
Sætning 2
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
Torben og Susanne tænker at det nok er bedst at købt ind nu.