Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger
Sætning 3
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
Mens tømreren lægger tag huset, sender han sin kone en tanke.