Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger
Sætning 4
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
Her skolen er øldrikning forbudt, og det tager man alvorligt.