Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger
Sætning 5
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
Giv mig noget at tænke på, og jeg vil være dig taknemmelig.