Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker (tid/aspekt)
Stammer (1.-4.-konj.)
Aktiv/passiv
Gloser
In Angulo CL
Somnium Scipionis
Cambridge LC
Petronius
Mærker (tid/aspekt)
Mærker : indikativ aktiv (inkl. bindevokal)
Mærker : konjunktiv aktiv
Mærker: modus/tempus 1.-4. bøjning
Mærker: modus - præsens konjunktiv
Mærker: tempus - futurum
Mærker: tempus - præteritum indikativ