Deklinationer
Konjugationer
Personendelser
Mærker
Stammer
Uregelmæssige verber
Participier
Gloser
Analyse
Pronominer
Alfabetet
Participier
aorist.aktiv maskulinum
aorist.aktiv.femininum
aorist.aktiv.neutrum
imperfektiv.aktiv maskulinum
imperfektiv.aktiv.femininum
imperfektiv.aktiv.neutrum