Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger
Tekst 2
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
Jeg er blevet flyttet over Statens Kornkontor den anden side af gaden, og her kan jeg meget bedre lide at være. Vi er kun to damer kontoret. Jeg passer omstillingsbordet, og jeg skriver breve for kontorchef Hjelm. Det er en høj, mager mand med et langt, bistert ansigt, som aldrig fomildes af noget, der ligner et smil. Når der er en pause i diktatet, stirrer han mig, som om han har mig mistænkt for at have andet i tankerne.