Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektsprædikat
Direkte objekt
Objektsprædikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C
 • Verballed
  • Verballedet er et finit verbum, dvs. et verbum der kan stå jeg eller det foran,
   f.eks. Han rakte mig trøjen
 • Subjekt
  • Subjektet er det ord der fortæller hvem eller hvad der står for den handling som verballeddet angiver,
   f.eks.
   Han rakte mig trøjen

 • Subjektsprædikat
  • Subjektsprædikatet er ord, der siger noget om subjektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum,
   f.eks. Pigen er rødhåret
 • Direkte objekt
  • Det direkte objekt betegner hvem eller hvad subjektet gør noget ved,
   f.eks. Han rakte mig trøjen
 • Objektsprædikat
  • Objektsprædikat betegner ord, der siger noget om objektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum,
   f.eks. Hun farver håret rødt
 • Indirekte objekt
  • Det indirekte objekt angiver hvem sætningens handling sker for.
   f.eks.
   Han rakte mig trøjen
 • Adverbialled
  • Adverbielle led er ord (eller sætninger) der fortæller noget om tid, sted, måde, grad, årsag,
   f.eks. Han rakte mig trøjen igår