Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektspr├Ždikat
Direkte objekt
Objektspr├Ždikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C

Subjekt (grundled)


Subjektet er det ord - oftest et substantiv eller et pronomen - der fortæller hvem eller hvad der står for den handling som verballeddet angiver.

  • Han rakte mig trøjen

Han er subjektet, fordi det angiver hvem det er der rakte. Også i sætningen

  • Han rakte mig trøjen og gik

er Han subjekt, nemlig for verballedet rakte .. og gik. I sætningen

  • Han rakte mig trøjen, og vi gik.

er der derimod to forskellige subjekter for de to verber rakte og gik. Her er der derfor tale om to sætninger: I den første er rakte verballed og Han subjekt; i den anden er gik verballed og vi subjekt.
 

Subjektet består i mange tilfælde af flere ord, enten fordi substantivet er udstyret med et adjektiv f.eks.

  • Den venlige mand rakte mig trøjen.

eller fordi subjektet består af flere forbundne substantiver/pronominer f.eks.

  • Manden og konen rakte mig trøjen. De og deres børn gav mig trøjen.

Når flere ord tilsammen danner et led, udgør de tilsammen et syntagme.
 

Øvelse: Find subjektet 1
 

Mere om subjekt

Til subjektet kan også lægge sig ord eller sætninger der står efterhængt. Dette gælder appositioner, f.eks.

     Københavns grundlægger, Absalon, var biskop.

Absalon er her en apposition, dvs. en yderligere præcisering af subjektet, som i dette tilfælde er Københavns grundlægger.
 

Tillægget til subjektet kan også være af en endnu løsere type. Disse kaldes frie prædikater. Et frit prædikat er et adjektiv eller et participium der lægger sig til et substantiv uden at være forbundet med det gennem et verbum, f.eks.

     Sneen lyste hvid i mørket.
     Gæsterne stod festklædte og ventede.

Både appositioner og frie prædikater til subjektet skal i en sætningsanalyse henregnes til subjektet.
 

Øvelse: Subjekt 2