Lektion A
Substantiver
Verber
Pronominer
Adjektiver
Adverbier
Præpositioner
Konjunktioner
Numeralier
Interjektioner
Lektion B
Lektion C

Adjektiver (tillægsord)

 

Adjektiver er ord der beskriver eller karakteriserer substantiver eller tilsvarende udtryk.

  • høj, lav, grøn, sød, hurtig, økonomisk, abstrakt

 

 

 Øvelse: Find adjektiver

 

Mere om adjektiver

Adjektiver bøjes i køn og tal efter de ord de lægger sig til, f.eks.

  • en rar mand
  • et rart menneske
  • de rare elever
  • eleverne er rare.
     

Adjektiver kan desuden gradbøjes:
 

positiv

komparativ

superlativ

 (1. grad/grundform)
(2. grad/højere grad)
 (3. grad/højeste grad)

fin

finere

finest

fregnet

mere fregnet

mest fregnet

god

bedre

bedst

mange

flere

flest